محفل انس با قرآن

⬜محفل انس با قرآن مدارس و مراکز غیردولتی ????????

✨دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان غیردولتی هدف مراسم ذیل را اجرا کردند.

✨تواشیح:اسماء الحسنیٰ

✨سرود:مهد عاشقان 

✨ربنا:توسط دانش آموز آقای پوریا مقیسه 

✨حفظ آیة الکرسی :توسط نوآموز آقای

امیرمحمود سارانی 

✨افطار

گزارش تصویری