هفته معلم

برگزاری جشن هفته معلم

تقدیر و تشکر از همکاران گرامی

تقدیر و تشکر از دانش آموزان برتر مدرسه

تقدیر و تشکر از دانش آموزان در رشته ورزشی 

گزارش تصویری